Χώρος Αυτοεκδόσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον Χώρο Αυτοεκδόσεων (Self-Publishers Alley) του Comicdom Con Athens 2018 έχει ολοκληρωθεί.

Gold Sponsors

Grand Sponsors

Affiliates

Media Sponsors

Participants