Self-Publishers Alley

All days
L’Institut Français de Grèce
Ground Floor

As with professional publishers, a large part of each year’s domestic self-publishing activity is adjusted to coincide with our three-day celebration of comics. Ever since the first event in 2006, Comicdom Con Athens supports the amateur press, providing creators with an outlet to exhibit their publications.

The Self-Publishers Alley is located in French Institute of Greece building and it’s huge attraction for thousands of visitors, who have the opportunity to discover the excellent works of new creators and also meet once more with the “veterans” of the self-publishing scene.

The creators who will be featured at the Comicdom Con Athens 2019 Self-Publishers Alley, as selected by a 5-person committee composed of Tasos Maragkos (Tasmar), Dani Strips, Melandros Ganas, Aristidis Kotsis and Dimitris Sakaridis, are:

Dimitris Agarai, Irene Aggelidou, Manolis Albanis, Maria Vagi, Iakovos Vais, Magdalini Ventouri, Nikos Ventouris, Evgenia Vereli, Korinna Mei Veropoulou, Dimitris Gavalas, Panagiotis Gerakakis, Roberta Yaitzoglou Watkinson, Lefteris Giakoumakis, Dennis Giatras, Elena Gogou, Nikoleta Dimitriou, Vasilis Dimopoulos, Dionisis Digonis, Elsa Doumtsi, Giannis Ermidis, Olympia Evangelopoulou, Markos Evlogimenos, Elena Zakynthinou, Georgia Zahari, Dimitris Iliopoulos, Kamaris Kamaris, Giorgos Kalokerinos, Petros Karagounidis, Dinos Kapsalas, Klimis Keramitsopoulos, Thomas Kefalas, Giorgos Kollias, Konstantina Koukoula, Anna Konstantinidi, Katerina Meramveliotaki, Panagiotis Mitrousis, Darina Miroshnichenko, Giorgos Moundroukas, Eleftheria Bali, Giannis Birbilis, Nikolaos Boukouvalas, Nikos Bratos, Dimitra Nikolaidi, Stavroula Ikonomou & Christina Papanikolaou, Dorina (Aniro) Panagiotopoulou, Alkyoni Papakonstantopoulou, Thanassis Papantoniou, Emily Pellow, Kristel Pent, Nikolas Petsitis, Christos Pittas, Aldo Shabani, Nikos Skamagas, Irini Skoura, Nikos Stavrianos, Nasia Stylidou, Fotis Tselapatiotis, Nikos Tsouknidas, Lefteris Faidas, Aspa Hatzirvasani.

Grand Sponsors

Affiliates

Creative Partners

Media Sponsors

Participants