Η Επιρροή Της Βαβέλ Στην Ελληνική Σκηνή

Παρασκευή
16:45 - 18:15
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium

Βαβέλ. Ένας τίτλος που υπήρξε για δύο δεκαετίες σχεδόν συνώνυμος με τα comics στην Ελλάδα, γαλουχώντας εξίσου δημιουργούς και αναγνώστες. Στο παρόν panel εκπρόσωποι του χώρου που είτε συμπορεύτηκαν, είτε στάθηκαν κριτικά απέναντι στη Βαβέλ, συζητούν και αντιπαρατίθενται με αφορμή το περιοδικό που υπήρξε καταλύτης στη σχέση των Ελλήνων με την 9η Τέχνη.

Συμμετέχουν: Γιάννης Κουκουλάς (ιστορικός τέχνης), Soloup [Αντώνης Νικολόπουλος] (σκιτσογράφος, Διδάκτωρ Πολιτισμικής Επικοινωνίας), Γαβριήλ Τομπαλίδης (δημιουργός comics), Βασίλης Χειλάς (δημιουργός, εκδότης)

Συντονισμός: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου

Gold Sponsors

Grand Sponsors

Affiliates

Media Sponsors

Participants