Η Δημιουργική Διαδικασία Ενός Comic

Mariano Saura
Cartoonist
Σάββατο
14:10 - 16:10
Ελληνοαμερικανική Ένωση
Seminar Room 4ος

Από τις αρχές ακόμη της Ιστορίας της Ένατης Τέχνης, υπάρχει μεγάλη παράδοση σε αυτό που ονομάζουμε “assembly line comics”, δηλαδή comics στη δημιουργία των οποίων συνεργάζονται πολλοί διαφορετικοί δημιουργοί, με τον κάθε ένα να αναλαμβάνει ένα κομμάτι της διαδικασίας. Υπάρχει, όμως, και η άλλη σχολή, αυτή του “δημιουργού-auteur”, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σύνολο της δημιουργίας του comic, από την αρχή έως το τέλος, αναλαμβάνοντας όλους τους ξεχωριστούς τομείς.

Στο συγκεκριμένο workshop, ο Mariano Saura θα αναλύσει τη δεύτερη μέθοδο, εξετάζοντας τη δημιουργική διαδικασία ενός comic σε όλα τα στάδια – σενάριο, σχέδιο, χρωματισμός και lettering. Μια λεπτομερής παρουσίαση σε ολόκληρο το έργο του δημιουργού.

Gold Sponsors

Grand Sponsors

Affiliates

Media Sponsors

Participants