Η Πόλη σε Comic

Τα παιδιά αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αφηγητή αποτυπώνουν τον τρισδιάστατο χώρο μιας πόλης στη μορφή των δύο διαστάσεων.